دیدار مادران با فامیل‌های شهیدان انتحاری

امروز «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» جهت غم‌شریکی با فامیل‌های شهدای مکتب سیدالشهدا، همراه با عده‌ای از مادران در فاتحه مشترك این گلهای پرپر شده شرکت نمود.

ضمن ابزار تسلیت به بازماندگان یکی از مادران گفت: «من پشتون هستم ولی مادر هستم و درد شما را درک می‌کنم چون در طول این چهار دهه ما مادران از هر قوم و ملیت جگرگوشه‌های خود از دست دادیم. چه فرق میکند تبلیغات جنایتکاران دولتی و تنظیمی و طالبی و دامن زدن بیشتر به اختلافات؟ داغ مادر هزاره کمتر از درد مادر پشتون نیست.»

مادر دیگری که خود داغ شهادت دلبندش را به سینه دارد، گفت: «جنایتکاران زیر هر نامی، خون فرزندان ما را می‌ریزند؛ کودکان ما را به کام مرگ فرستاده و هستی ما را تباه می‌سازند؛ نه مکتب امن است نه حتی زایشگاه، اما تا کی سکوت؟ چرا ما همانند مادران سایر سرزمین‌ها در برابر دشمن نه‌ایستیم؟ چرا خون نونهالان خود را آسان و ارزان به دشمن ببخشیم؟ راهی نداریم جز همدستی و همدردی و همصدایی علیه خاینان و مزدوران وطنفروش.»

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» همواره کوشیده است تا با مستندسازی جنایات و شناسایی بازماندگان قربانیان چهار دهه بدینسو، برای تامین عدالت و محاکمه جنایتکاران تلاش ورزد.

دیدار مادران با فامیل‌های شهیدان انتحاری
دیدار مادران با فامیل‌های شهیدان انتحاری
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
 • selaman.jpg
 • سرمد.jpg
 • یاری.jpg
 • احسان الله.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 12.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • ساحل.jpg
 • 13.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 14.jpg
Send Image