هفت و هشت ثور دو روز خونین تاریخ کشور ما

‍با کودتای هفت ثور 1357 سیهروزی ملت ما آغاز شد. در جریان حاکمیت دولت دست‌نشانده خلق و پرچم روشنفکران مترقی و وطندوست، بخصوص معلمین، محصلین، استادان پوهنتون، شاعران، نویسندگان و... در پولیگون‌های پلچرخی زنده به گور گشتند، و یا به خیل ناپدیدشدگان و زندانیانی پیوستند که مدت‌ها شکنجه‌های طاقت‌فرسا را از سر گذشتاندند.

هفت و هشت ثور دو روز خونین تاریخ کشور ما

‍با متلاشی شدن دولت پوشالی خلق و پرچم، در هشت ثور 1371 تنظیم ها وارد کابل شدند. از آنجایی که هیچ یک از این مزدوران در تقسیم قدرت و چوکی باهم جور نیامدند، به خاطر غصب امتیاز و موقف، از هیچ ددمنشی‌ای ابا نورزیدند. قصه‌های تکان‌دهنده تجاوز بر طفل هفت ساله و مادر هفتاد ساله، چور و چپاول داریی‌های عامه و مناطق ملکی، قتل‌عام افشار، سینه بریدن زنان، میخ بر فرق کوبیدن، آوارگی و کشتار هفتاد هزار بیگناه، هرگز از خاطره کابلیان محو نمی‌گردد.

بعد از یازدهم سپتامبر، از برکت امریکا این جانیان بار دیگر در پست‌های بلند دولتی نصب و تا امروز در ناامنی، قاچاق، فساد، اختطاف و کشتار و دامن زدن اختلافات شدید قومی و مذهبی دست بالا دارند.

‍هموطنان عزیز !

‍امریکا باز هم زیر نام "صلح" طالبان را در دولت می‌گنجاند که یقینا هیچ پیامد مثبتی برای سرزمین ما نخواهد داشت چون طالبان در آدمکشی و انتحار برادران خونی تنطیم‌ها اند.

هفت و هشت ثور دو روز خونین تاریخ کشور ما

‍تا زمانی که زن و مرد از همه ملیت‌ها و مذاهب کشور علیه این متخلفان و غاصبان همصدا و متحد نشویم و عدالت تامین نگردد، بهروزی، امنیت و ترقی میسر نخواهد بود.

چنانچه "انجمن اجتماعی دادخواهان افعان" همواره گفته است صلح با قربانی کردن عدالت، پایدار نخواهد ماند. مردم ما عاملان خونریزی و بدبختی را نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند!

هفت و هشت ثور دو روز خونین تاریخ کشور ما
 • selaman.jpg
 • احسان الله.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 14.jpg
 • یاری.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • سرمد.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • Template.jpg
 • 13.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • ساحل.jpg
Send Image