در حاکمیت ناقضان حقوق بشر، تامین عدالت رویایی بیش نیست!

«انجمن اجتماعی داد خواهان افغان» تظاهرات خود را بمناسبت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حالی برگزار میکند که انتشار «لیست مرگ» حاوی ۵۰۰۰ تن از قربانیان آدمکشان خلقی و پرچمی بار دیگر مردم ما را به ماتم نشاند و یاد وحشت و بربریت نوکران روس را زنده کرد. هرچند دست‌نشاندگان روس خود در وقتش به جنایات شان اعتراف کرده زمانی لیست ١٢٠٠٠ نفری را بیرون داده بودند، اما دیدن نام عزیزان گم‌شده، زخم های هموطنان درددیده ما را بار دیگر تازه نمود. آنچه حکم نمک پاشی بر این زخم ها را دارد، حضور گسترده عاملان اینهمه توحش و فاشیزم در نهادهای دولتی و غیردولتی امروزیست که با مصونیت تمام مشغول خیانت در برابر وطن و مردم ما اند.

در جریان ١٢ سال گذشته که امریکا و ناتو تحت شعار های فریبنده «حقوق بشر» و «دموکراسی» بر وطن ما لشکرکشی نمودند، حقوق بشر مثل دورانهای وحشتبار خلقی‌ـ‌پرچمی، طالبی و تنظیمی زیرپا گشت. نیروهای امریکایی و ناتو از هیچگونه ستم،‌ کشتار و بی‌حرمتی نسبت به مردم ما دریغ نکردند. درحالیکه تروریست ها روزتاروز قویتر شدند، اما بمباردمانهای کور نیروهای خارجی دههاهزار زن و کودک بیگناه ما را به قتل رسانید و این جریان بلاوقفه ادامه دارد. از جانب دیگر طالبان با بربریت بی‌مانند به قتل و نابودی مردم ما ادامه دادند و امریکا و دولت کرزی چهره های آزموده شده و منفور جنگسالار و یک تعداد پوشالیان روسی را یکبار دیگر قدرتمند ساخته بر اریکه قدرت نشاند و آنان با راه اندازی حکومت های محلی و یا بصورت «اربکی»، به خشونت، چپاول و استبداد به شیوه های جدید ادامه می‌دهند. دولت کرزی با ادعاهای بلندبالایش، با مافیایی ساختن افغانستان و رشد بیسابقه تولید موادمخدر، حداقل دو‌نیم‌ میلیون هموطن ما را معتاد و به کالبدهای بی‌روح بدل کرد؛ فساد و غارتگری آنچنان وسعت یافت که تاریخ ما نظیرش را به یاد ندارد؛ برای آدمکشان درجه یک جو معافیت عام و تام مستولی گشت و در تمام این مدت حتی یکتن از جانیان اصلی محاکمه یا مجازات نشد. زنان نخستین و بدترین قربانیان این دوره بودند، انوع و اقسام خشونت و پستی‌ها را تجربه کردند و از دردهای شان بصورت بیشرمانه سو‌ءاستفاده صورت گرفت. خلاصه یک دهه گذشته، دهه قربانی شدن و به معامله گرفته شدن دردناک و غدارانه عدالت و حقوق بشر بود اما تمام این فجایع زیر نام های زیبای «دموکراسی» و «حقوق بشر» صورت می‌پذیرند.

ما به این باوریم که با موجودیت نه پایگاه نظامی امریکا در افغانستان و دادن مصونیت قضایی به این قاتلان، کشور ما عمیقتر به کام جنگ و ویرانی فرو خواهد رفت. دولت امریکا یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان بوده ملتهای متعددی را به خاک و خون کشیده است. انتظار کسب «حقوق بشر» و «دموکراسی» و «امنیت» از اینچنین دولتی خودفریبی و توهم ابلهانه‌ای بیش نیست. اگر حمایت پس‌پرده امریکا نمی‌بود، طالبان و دیگر گروه های تروریستی و ضدملی وابسته به دولتهای منفور ایران و پاکستان نمی‌توانستند به سادگی وطن ما را به خاک و خون کشند.

ما جمعی از خانواده های قربانیان که عزیزان خود را از دست داده‌ایم تا پای جان برای رسیدن به خواست های عدالت‌طلبانه خود پیش رفته به این نظریم که جز با اتحاد و تلاش خود، از هیچ نهاد یا منبع خارجی نمی‌توان امنیت، صلح، عدالت و حقوق بشر را درین کشور نگونبخت انتظار داشت. بنا از تمامی افراد، شخصیت ها و تشکل های صلحدوست و عدالت‌پسند می‌طلبیم تا با ایستادن در کنار ما، این صدا را رساتر ساخته و نگذارند که جنایتکاران و عوامل بیگانگان بیش از این با سرنوشت و خون شهیدان ما معامله کنند.

«انجمن اجتماعی دادخوهان افغان» یکبار دیگر خواست‌های خود را قرار ذیل بیان می‌دارد:

١- ما خواهان برکناری فوری تمامی جنایتکاران دوران حاکمیت وطنفروشان خلق و پرچم، خرمستی های تنظیم ها، امارت وحشت قرون وسطایی طالبان و دوران بعد از آن تا امروز، از وظایف دولتی شان هستیم.

٢- ما خواهان محاکمه تمامی متهمان به جنایت و خیانت سه دهه اخیر در یک محکمه باصلاحیت و بیطرف ملی و بین‌المللی می‌باشیم.

٣- ما خواهان قطع فوری کشتار مردم غیرنظامی به وسیله نیروهای امریکایی و ناتو هستیم و باید جنایات جنگی این نیروها به دادگاه‌های جهانی کشانیده شود. دادن هرگونه مصونیت قضایی به آنان را خیانت به خون مردم خود می‌شماریم.

٤- ما خواهان کشف تمامی گورهای جمعی کشف‌ناشده و بررسی جدی گورهای دسته‌جمعی کشف‌شده در هر دوره‌ای از جنایت می‌باشیم.

٥- ما نامگذاری اماکن و جاده‌ها به نام جنایتکاران را شدیداً محکوم میکنیم و آن را توهین و بی‌حرمتی به خون شهیدان معصوم خود می‌دانیم.

٦- ما تقاضا داریم تا بنای یادبودی به نام ناپدیدشدگان گمنام اعمار گردد و محله‌ای به نام «مزار‌‌ شهدا» مختص گردد تا اجساد گورهای دستجمعی با اعزاز و اکرام در آن دفن گردند.

٧- ما از تمامی وطنداران خویش در سرتاسر افغانستان که برادران و خواهران، اقارب و عزیزان و جگرگوشه‌های خود را طی بیش از سی سال اخیر از دست داده اند تقاضا مینماییم تا با ما تماس گیرند و چگونگی شهادت و ناپدید شدن آنان را با ما در میان گذاشته در تلاش‌های ما به خاطر محاکمه عاملان این فجایع سهیم گردند.

٨- متحد شویم تا صدای ما رسا تر و نافذتر گردد!

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان

١۹ قوس ١۳٩٢ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۳)
کابل - افغانستان

 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • ساحل.jpg
 • احسان الله.jpg
 • 14.jpg
 • یاری.jpg
 • 12.jpg
 • Template.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • سرمد.jpg
 • selaman.jpg
Send Image