نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان

‍۱۶ جدی ۱۳۸۷ - شهر بامیان: به مناسبت هژدهمین‌ سالروز قتل‌عام یکه‌اولنگ بدست طالبان جنایت‌پیشه، نمایشگاه عکسی از قربانیان چهار دهه اخیر در کشور، از سوی «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» برگزار شد.

‍این نمایشگاه برای یک روز از ساعت ۸ صبح الی ۴ عصر در چوک اریکین و سرک معارف ادامه داشت و تصاویر حدود ۸ هزار تن از هموطنان شهید ما در کنار جاده به نمایش گذاشته شد. اکثر بازدیدکنندگان آن را جوانان و نوجوانان بامیانی تشکیل داده از این حرکت استقبال گرم نمودند.

 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان

‍هدف از برگزاری نمایشگاه، افشای جنایات چهاردهه گذشته و دهشت جاری در افغانستان و آگاهی‌دهی در مورد ضرورت محاکمه و مجازات عاملان این فجایع بود. دولت طی ۱۷ساله گذشته اکثر جنایتکاران را در پناه گرفته و تعدادی از آنان را در مهمترین پست‌های دولتی گماشته اما اکثر نهادهای به اصطلاح حقوق‌بشری نیز در برابر این سیاست جنایتکارنوازی مهر سکوت بر لب کوفته اند.

‍هموطنان عزیز، با اینچنین حرکت‌های ولو کوچک بیایید دست به دست هم داده قاتلان فرزندان و بربادکنندگان وطن خود را پای میز محکمه بکشانیم. فقط از راه دادخواهی و ایستادگی می‌توان به خواستهای مردم ستمکش تحقق بخشیده جلو حمام خون جاری در وطن تیره‌روز خود را گرفت.

 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان
 • Template.jpg
 • سرمد.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 12.jpg
 • ساحل.jpg
 • یاری.jpg
 • selaman.jpg
 • احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 7.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 14.jpg
Send Image