کرستینا کتفیستا، زنی از سرشت انسانیت

‍یک سال بعد از تاسیس انجمن، خانم کرستینا کتفیستا را با جمعی از همرزمانش در کابل ملاقات نمودیم.

‍وی با همفکران خود سازمان مدافع زنان افغان به نام «چیزدا» را در ایتالیا تاسیس نموده و‌ هدف آنان حمایت زنان زجرکشیده افغانستان است. نهاد «چیزدا» به رهبری خانم کرستینا با عده‌ای از افراد و جریان‌های دموکراتیک افغانستان در تماس بوده و از آن‌ها حمایت می‌کند.

‍«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» چند پروژه مشترک با نهاد «چیزدا» در دفاع از قربانیان جنگ در افغانستان داشته و این فرصتی بود تا با کرستینای گرامی از نزدیک آشنا شویم.

‍ویدا احمد، رییس انجمن که در سفری به ایتالیا در خانه وی سپری نموده بود، درمورد خانم کرستینا می‌گوید: «کرستینا، زن مهربان و هم‌صدا با ما برضد جنایتکاران افغانستان و دولت ایتالیا به‌مثابه حامی آنان مبارزه می‌کرد. همیشه فکر و ذهنش را این می‌ساخت که از چه طریقی می‌تواند زنان افغان را حمایت نماید.»

‍متاسفانه، امروز دیگر کرستینا را با خود نداشته و بهترین دوست خود را از دست دادیم، اما زحمات، خاطرات شیرین و چهره خندان وی برای ما زنده اند.

‍کرستینای گرامی، یادت گرامی‌باد!

 کرستینا کتفیستا، زنی از سرشت انسانیت
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • سرمد.jpg
 • selaman.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 7.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • ساحل.jpg
 • 13.jpg
 • احسان الله.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • Template.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • یاری.jpg
Send Image