کرونا جان بهترین دوست ما را گرفت

‍چندی قبل اطلاع حاصل کردیم که آقای اولیندو، شوهر خانم کارلا، یکی از دوستان انجمن را به دلیل مبتلا شدن به ویروس کرونا از دست دادیم.

‍خانم کارلا و اولیندو هردو از بهترین دوستان و همکاران انجمن از آوان تاسیس آن به شمار می‌روند.

کرونا جان بهترین دوست ما را گرفت

‍در سفری که ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به ایتالیا داشت، وی مدتی را در خانه کارلا و اولیندو بود و باش می کرد. وی همیشه ضمن امتنان از مهمان‌نوازی های این زوج، به یاد می آورد که اولیندو این مرد مهربان و متین، همواره می‌کوشید تا مصدر کمکی به مردم افغانستان باشد.

‍اعضای «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با عرض تسلیت به خانم کارلا، همیشه یاد و خاطره اولیندو را به یاد خواهند داشت.

کرونا جان بهترین دوست ما را گرفت
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 7.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • Template.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • سرمد.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • احسان الله.jpg
 • 14.jpg
 • یاری.jpg
 • 12.jpg
 • selaman.jpg
 • ساحل.jpg
Send Image