دفاع از حقیقت قربانی می‌طلبد

‍به تاریخ ١٠ ثور ١٤٠٠ "انجمن اجتماعى دادخواهان افغان" با همکاری گروپ "شبگرد" طرحی را به یاد خبرنگاران جان‌باخته افغان در دیوار موسسه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان "نی" نقاشی نمودند.

هفت و هشت ثور دو روز خونین تاریخ کشور ما

‍به تاریخ ١٠ ثور سال ۱۳۹۷ در نتیجه یک حمله مرگبار انتحاری در شش‌درک کابل، ٩ تن از خبرنگاران به شهادت رسیده و در عین روز یکتن از گزارشگران بی‌بی‌سی در خوست به قتل رسید. این رویداد به چهارشنبه خونین مسما گشته و تاریخ پردرد فعالیت مطبوعاتی را در کشور ما رقم زد.

دفاع از حقیقت قربانی می‌طلبد

‍ولی متاسفانه این نه اولین حمله به خبرنگاران بود و نه هم آخرین. هر روز در گوشه و کنار افغانستان، همانند سایر هموطنان ما خبرنگاران نیز با تهدید، قتل‌های هدفمند، ماین کنار جاده، انتحار، انفجار و غیره مصایب روبرو اند که نه تنها تهدید به حیات فعالان مطبوعاتی که تهدید جدی علیه آزادی بیان و آزادی مطبوعات به شمار میرود؛ آزادی‌ای که در سرزمین ما به شدت شکنند و نوپا است.

دفاع از حقیقت قربانی می‌طلبد

‍تا زمانی که جنایتکاران سه دهه گذشته با حمایت مغرضانه کشورهای مختلف در حاکمیت باشند، مردم ما روی ترقی و خوشبختی را نخواهند دید.

دفاع از حقیقت قربانی می‌طلبد

باید بدون هراس، مقاوم و مستمر به جنگ این حاکمان رفته و از حقیقت و آزادی تا پای جان دفاع نماییم.

 • ساحل.jpg
 • 14.jpg
 • selaman.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 12.jpg
 • یاری.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • سرمد.jpg
 • 7.jpg
 • احسان الله.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • Template.jpg
 • 13.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
Send Image