هزاران تن از هموطنان ما از نمایشگاه عکس انجمن اجتماعی دادخواهان افغان در قصردارالامان کابل دیدن نمودند. در ذیل تصاویری از روز دوم این نمایشگاه تقدیم میگردند:

تصاویر بیشتر در سایت فلکر

گزارش تلویزیون «خورشید» از این نمایشگاه

 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 12.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 14.jpg
 • ساحل.jpg
 • selaman.jpg
 • 13.jpg
 • احسان الله.jpg
 • یاری.jpg
 • سرمد.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
Send Image