به تاریخ ۱۰ ثور ۱۳۹۷ فاجعه ای در شش درک کابل جان بیش از ۳۰ هموطن ما را گرفت که ۹ نفر از خبرنگاران رسانه های مختلف داخلی و خارجی نیز در جمع کشته شدگان اند. پس از انفجار اولی خبرنگاران برای پوشش خبری آن به ساحه رسیده بودند، که انفجار دومی رخ داد و تعداد زیادی از ژورنالیستان کشته و زخمی شدند.

طالبان وحشی و جهالت پیشگان داعشی که پابند کوچکترین ارزش های انسانی نیستند، با انفجار، انتحار، سر بریدن و صد ها جنایت دیگر از مردم ما قربانی می گیرند. از طرف دیگر ظلم و تعدی زورمندان محلی، تفنگ بدستان اربکی، وکلای پارلمان و مقامات حکومتی کارد را به استخوان مردم رسانده است.

کارکنان رسانه ها نیز مانند سایر هموطنان ما در گوشه و کنار افغانستان مصون نیستند. اگر از یک طرف «مخالفان مسلح» دولت آنان را از دم تیغ می کشند، از جانب دیگر، تفنگداران حکومتی و پارلمانی هر روز با لت و کوب و توهین به آنان، مانع بلند کردن صدای مردم می گردند.

دیدن تصاویر رویداد اخیر وجدان هر انسان آزاده را تکان میدهد. شاه مری، یارمحمد، غازی، نوروز، محرم، سباوون، علی و سلیم با دنیای از امید و آرزو به زیر خاک رفتند و ده ها خانواده در سوگ از دست دادن آن عزیزان اشک می ریزند. اما سران بی کفایت حکومت و نهاد های امنیتی با بیشرمی تمام مانند همیشه با اظهار تسلیت و وعده پیگیری عوامل این حادثه بروی آن خاک می اندازند. آنان عملا بجای رسیدگی و پیشگیری از همچو حوادث؛ پلید ترین و خطرناک ترین ویرویس ها را از زندان های خود رها ساخته و رهبرانشان را با پول امریکا و غرب بر سرنوشت ما حاکم می سازند.

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» معتقد است؛ تا زمانی که مردم و خانواده های قربانیان با تعهد به خون عزیزان جان باخته، در مقابل جنایتکاران قرار نگرفته و خواست محاکمه آنان را تا تحقق آن مطرح نسازند، هر روز بیشتر از پیش شاهد همچو فجایع در کشور خواهیم بود.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۲ ثور ۱۳۹۷- ۲ می ۲۰۱۸

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

شهدایی شش درک کابل

 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • ساحل.jpg
 • 14.jpg
 • احسان الله.jpg
 • سرمد.jpg
 • 7.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 13.jpg
 • Template.jpg
 • 12.jpg
 • selaman.jpg
 • یاری.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
Send Image