نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ

‍هفت سال از انتشار «لیست مرگ» حاوی نام ۵۰۰۰ قربانی رژیم خلق و پرچم گذشت اما تا کنون کوچکترین اقدامی برای تحقق عدالت و به محاکمه کشانیدن عاملان این توحش و کشتار برداشته نشد.

‍«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان»، به مناسبت۲۸ سنبله، سالروز نشر این لیست برنامه نمایشگاه عکس کنار جاده ای را در سرک معارف بامیان راه اندازی نمود که تعداد زیاد از شهروندان بامیان از آن بازدید نمودند. هدف از این نمایشگاه یادبود از یاد و خاطره تمامی شهدای کشور به ویژه قربانیان حوادث اخیر که توسط طالبان، داعش، نظامیان دولت و یا نیروهای خارجی کشته شده اند، می باشد.

‍در کنار لیست ۵۰۰۰ که تنها بخشی از جنایات رژیم دست نشانده خلق و پرچم را بازگو می کند؛ اسناد و تصاویر قربانیان جنگ از چهار دهه گذشته نیز به نمایش گذاشته شد. عکس های از ددمنشی باندهای تنظیمی، وحشیان طالبی، قتل و کشتار مردم بی گناه ما به وسیله نیروهای خارجی و حکومت تحت حمایت شان، انفجار و انتحار طالبی-داعشی-حزب اسلامی که هر روز از ما قربانی می گیرند در میان تصاویر دیده می شد.

 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر بامیان به مناسب انتشار لیست مرگ
 • ساحل.jpg
 • سرمد.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • Template.jpg
 • یاری.jpg
 • 12.jpg
 • selaman.jpg
 • راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • محمد نبی سفید چهره.jpg
 • احسان الله.jpg
 • عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
Send Image